Konsultacja chirurgiczna

Konsultacja chirurgiczna ma na celu zebranie informacji na temat zdrowia pacjenta oraz jego oczekiwań odnośnie końcowego efektu pracy. Pozwala na ustalenie przeciwwskazań lub chorób, które podwyższają ryzyko wykonania danego zabiegu. Omawiane są szczegóły zabiegu oraz postępowanie po nim.

Zabieg z działu:
  • Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologiczna

Udostępnij