Rozszczepienie wyrostka zębodołowego „split”

Istotą zabiegu jest wprowadzenie w rozwarstwiony wyrostek zębodołowy o prawidłowej wysokości implantów o pożądanej szerokości i w odpowiedniej pozycji. Dodatkowym efektem jest nadanie nowo utworzonemu wyrostkowi zębodołowemu właściwego kształtu.

Zabieg rozszczepienia wyrostka zębodołowego wykonuje się w przypadkach deficytu kości w wymiarze podniebienno-wargowym oraz językowo-wargowym.

zabieg rozszczepienia wyrostka zębodołowego „split”

Zapisz

Zapisz

Zabieg z działu:
  • Leczenie implantologiczne

Udostępnij