Usuwanie torbieli żuchwy i szczęk

Torbiel korzeniowa występująca w tkance kostnej szczęki lub żuchwy wywołana jest przewlekłym zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych zęba. Jest to najczęściej spotykana torbiel obszaru twarzoczaszki.

Objawy

W początkowym okresie torbiel korzeniowa rozwija się bezobjawowo. Wykrycie zmiany we wczesnym etapie zwykle następuje przypadkowo podczas badania RTG. W późniejszym etapie, w miarę wzrostu torbieli może pojawić się wewnątrzustne wygórowanie na szczęce lub żuchwie.

W stanie zapalnym torbiel może dawać silne dolegliwości bólowe okolicy twarzoczaszki.

Technika zabiegu

Leczenie większych torbieli korzeniowych (większe niż 8mm) przeprowadza się chirurgiczne. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Operacje wyłuszczenia torbieli zwykle łączy się z resekcją korzenia zęba przyczynowego, względnie z jego ekstrakcją. Ubytek kostny powstały po wyłuszczeniu torbieli wypełnia się materiałem kościozastępczym a wyciętą zmianę podaje się rutynowo badaniu histopatologicznemu w celu wykluczenia zmiany nowotworowej.

Usuwanie torbieli żuchwy i szczęk

Torbiel korzeniowa

Zabieg z działu:
  • Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologiczna

Udostępnij