O Lekarzu

Dr n. med. Sławomir Karwan

Specjalizuje się w implantologii i ciężkich przypadkach chirurgii stomatologicznej.

Tytuł lekarza stomatologa otrzymał na Akademii Medycznej w Lublinie w 1999 r. Staż podyplomowy odbywał w specjalistycznym szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie. W 2000 roku rozpoczął studia menedżerskie MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie. W latach 2001-2007 odbywał specjalizację w trybie rezydenckim w Klinice Chirurgii szczękowo-twarzowej CMUJ w Krakowie.

Jednocześnie w latach 2004-2007 podjął indywidualny tok studiów na Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie na wydziale lekarskim oraz w latach 2005-2008 zaoczne studia doktoranckie w katedrze i Zakładzie Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie.

W tym samym okresie współpracował z wieloma gabinetami stomatologicznymi świadcząc usługi z zakresu implantologii i chirurgii stomatologicznej.

W 2008 roku złożył egzamin specjalistyczny z chirurgii szczękowo-twarzowej.

W latach 2001-2012 odbył liczne kursy doskonalenia zawodowego i uczestniczył w kongresach z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej.

W 2013 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Prof Feliksa Skubiszewksiego w Lublinie uzyskał tytuł Dr n. med.

Od kilku lat bierze udział w licznych kursach i szkoleniach doskonalenia zawodowego, w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej oraz stomatologicznej.

Prywatnie jest fanem motoryzacji, zarówno tej na 4 jak i na 2 kołach, a turystyka motocyklowa jest tym, co pozwala mu odpocząć. Jest człowiekiem aktywnym nie tylko zawodowo: uprawia narciarstwo, nurkuje, amatorsko ściga się motocyklem na torze. Lubi dalekie podróże połączone z aktywnym wypoczynkiem.

Lista Certyfikatów

Zapisz

Udostępnij