Przeszczepy bloczków własnopochodnej kości

W przypadku braku kości uniemożliwiającego wprowadzenie implantu i zastosowania sterowanej regeneracji do zwiększenia podłoża kostnego  pod planowany wszczep śródkostny wykonuje się przeszczepy bloczków kostnych pobranych z kości wewnątrzustnie lub zewnątrzustnie.

Najczęstszym miejscem dawczym wewnątrzustnym jest żuchwa w okolicy bródkowej (okolica poniżej korzeni zębów przednich dolnych) lub kąta żuchwy (za ostatnim zębem). Natomiast zewnątrzustnym w przypadku dużych ubytków kostnych jest talerz kości biodrowej.

Pobrane i wymodelowane fragmenty kości umiejscawia się w miejscach wcześniej zaplanowanych implantów mocując je stabilnie do podłoża kostnego za pomocą śrub tytanowych używanych do stabilizowania złamań twarzoczaszki. Po okresie 4-6 m-cy wgajania przeszczepu można przeprowadzić zabieg implantacji.

Zabieg z działu:
  • Leczenie implantologiczne

Udostępnij