Leczenie operacyjne złamań kości twarzy

Złamanie jest to przerwanie ciągłości tkanki kostnej powstałe w wyniku zadziałania urazu, który przekracza jej wytrzymałość mechaniczną. Istnieje wiele podziałów złamań ze względu na przyczynę, sposób działania siły, przebieg  linii złamania oraz klinicznych klasyfikacji złamań kości twarzy.

Leczenie

Celem leczenia jest przywrócenie prawidłowych relacji anatomicznych struktur kostnych za pomocą osteosyntezy stabilnej płytkami tytanowymi oraz tkanek miękkich. Polega na opracowaniu rany, usunięciu martwiczych fragmentów tkanek i repozycji złamań i rekonstrukcji ubytków tkankowych.

Zabieg z działu:
  • Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologiczna

Udostępnij