Certyfikaty

Certyfikaty

 • Urazy i nowotwory twarzowej części czaszki
 • Nowe trendy w implantologii “T.B.R. ide@ implant system”
 • Kurs podstawowy Q-implant
 • Kurs zaawansowany  Q-implant
 • IV  Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Kurs podstawowy z chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Rozprzestrzenianie się i leczenie ropni i ropowic twarzy
 • Specyficzne i niespecyficzne zapalenia tkanek miękkich twarzy oraz kości, ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie
 • Pourazowe krwiaki śródczaszkowe, urazy czołowo-podstawne
 • Rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie złamań oczodołów
 • Złamania szkieletu czaszkowotwarzowego, ich diagnostyka, klasyfikacja i leczenie
 • Implantys – udokumentowany sukces
 • Podniesienie zatoki szczękowej przed implantacją oraz zastosowanie PRF w  technikach sterowanej regeneracji kości
 • Implanty: Idea – Sztuka – Praktyka
 • Choroby gruczołów ślinowych, ich diagnostyka, różnicowanie i leczenie
 • Wrodzone i nabyte wady czaszko-twarzowe, ich etiopatogeneza, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie
 • Nowotwory złośliwe tkanek miękkich oraz kości głowy i szyi, ich epidemiologia, rozpoznawanie i leczenie
 • Stany przedrakowe i nowotwory łagodne tkanek miękkich oraz kości głowy i szyi, ich epidemiologia, różnicowanie i leczenie
 • Choroby stawu skroniowo-żuchwowego, etiopatogeneza, różnicowanie i leczenie
 • Choroby zatok szczękowych, ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie
 • Torbiele kości i tkanek miękkich twarzy i szyi, ich etiopatogeneza, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie
 • Tradycja i nowoczesność w implantologii (PASE)
 • Diagnostyka usg narządów położonych powierzchownie: diagnostyka obrazowa sutka; diagnostyka usg tarczycy, węzłów chłonnych i innych narządów szyi
 • Trzecia Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Wschód-Zachód
 • Pionowa augmentacja za pomocą pierścieni kostnych z jedno czasową implantacją “Ring Technique”
 • Międzynarodowe Sympozjum Chirurgii Plastycznej Twarzy
 • V Warszawskie Spotkanie Implantologiczne
 • Nowoczesne procedury kliniczne w implantologii stomatologicznej (EDI-OSIS)
 • Aktualne koncepcje w chirurgii i onkologii głowy i szyi
 • 17 Kongres Europejskiego Towarzystwa Osteointegracji – Warszawa (EAO)
 • Piezochirurgia kości – nowe perspektywy
 • Epidemiologia, rozpoznawanie oraz chirurgiczne i skojarzone leczenie złośliwych nowotworów twarzowej części czaszki i szyi
 • Nowoczesne koncepcje leczenia i zarządzania tkankami przy użyciu technik Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek
 • VII Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Leczenie chirurgiczne rozszczepów wargi i podniebienia. Zabiegi dystrakcyjne kości twarzoczaszki
 • Chirurgia ortognatyczna (Polskie Towarzystwo Chirurgi Jamy Ustnej I Chirurgii Szczękowo-Twarzowej)
 • Światowy Kongres Implantologiczny (MIS)
 • Deformacje Twarzowo-Czaszkowe. Model postępowania interdyscyplinarnego

Udostępnij