Podniesienie dna zatoki szczękowej

Podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift) jest zabiegiem przygotowawczym do leczenia implantologicznego i dotyczy osób, u których zbyt niskie położenie dna zatoki szczękowej uniemożliwia wprowadzenie implantów.

W przypadku utraty zębów kość wyrostka zębodołowego zanika, a dno zatoki obniża się. Dochodzi wówczas do sytuacji, w której grubość kości jest zbyt mała, aby wprowadzić implanty – ich końce znalazłyby się świetle zatoki szczękowej, co jest niedopuszczalne. W takiej sytuacji zaleca się wykonanie zabiegu podnoszenia dna zatoki szczękowej poprzez spłycenie zatoki.

Technika zabiegu

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą polega na chirurgicznym wejściu do zatoki i umieszczeniu w jej dnie materiału kościozastępczego lub kostnego. Zaletą metody jest możliwość podniesienia dna zatoki w znacznie większym zakresie niż przy metodzie zamkniętej. Bardzo znaczącą zaletą jest także pełna dostępność do zatoki i możliwość kontroli wzrokowej przez chirurga.

Poddniesienie dna zatoki szczękowej

W przypadku podnoszenia dna zatoki w niewielkim zakresie, zabieg często połączony jest z wprowadzeniem implantów. Wprowadzenie implantów można połączyć z podnoszeniem dna zatoki w sytuacji, kiedy ilość kości własnej pacjenta dostępnej przed zabiegiem zapewnia właściwą stabilizację pierwotną implantów. Analogicznie sinus lift otwarty o dużym zakresie, kiedy implanty nie uzyskałyby stabilizacji pierwotnej, wykonuje się zwykle kilka miesięcy wcześniej przed planowaną implantacją.

Można także wykonać zamknięte podniesienie dna zatoki szczękowej z implantacją jednoczasowo.

sinus lift

Zapisz

Zapisz

Zabieg z działu:
  • Leczenie implantologiczne

Udostępnij