Podniesienie dna zatoki szczękowej

Podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift) jest zabiegiem przygotowawczym do leczenia implantologicznego i dotyczy osób, u których zbyt niskie położenie dna zatoki szczękowej uniemożliwia wprowadzenie implantów. Zabieg może być przeprowadzany metodą otwartą lub zamkniętą, w zależności od stopnia zaniku kości, indywidualnych potrzeb pacjenta i zaleceń lekarza.

Kiedy potrzebne jest wykonanie zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej?

W przypadku utraty zębów kość wyrostka zębodołowego zanika, a dno zatoki obniża się. Dochodzi wówczas do sytuacji, w której grubość kości jest zbyt mała, aby wprowadzić implanty – ich końce znalazłyby się świetle zatoki szczękowej, co jest niedopuszczalne. W takiej sytuacji zaleca się wykonanie zabiegu podnoszenia dna zatoki szczękowej poprzez spłycenie zatoki.

Wskazaniami do przeprowadzenia podniesienia dna zatoki szczękowej są:

  • Niewystarczająca wysokość kości wyrostka zębodołowego, co uniemożliwia bezpośrednie wszczepienie implantów.
  • Zbyt cienka lub słaba kość szczękowa, która nie zapewniałaby odpowiedniego podparcia dla implantów.
  • Zanik kości szczękowej po utracie zębów, co często występuje w wyniku chorób przyzębia lub urazów.

Przed zabiegiem konieczne jest wykonanie dokładnej diagnostyki, w tym tomografii komputerowej, która pozwala na szczegółowe zaplanowanie procedury. Ważne jest również, aby pacjent nie miał przeciwwskazań, takich jak aktywne stany zapalne zatok czy obecność polipów.

Na czym polega zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej?

Podniesienie dna zatoki szczękowej jest zabiegiem, który wymaga precyzji i doświadczenia chirurga szczękowo-twarzowego. Przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, co zwiększa komfort pacjenta.

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą polega na chirurgicznym wejściu do zatoki i umieszczeniu w jej dnie materiału kościozastępczego lub kostnego. Zaletą metody jest możliwość podniesienia dna zatoki w znacznie większym zakresie niż przy metodzie zamkniętej. Bardzo znaczącą zaletą jest także pełna dostępność do zatoki i możliwość kontroli wzrokowej przez chirurga.

podniesienie dna zatoki szczękowej

W przypadku podnoszenia dna zatoki w niewielkim zakresie, zabieg często połączony jest z wprowadzeniem implantów. Wprowadzenie implantów można połączyć z podnoszeniem dna zatoki w sytuacji, kiedy ilość kości własnej pacjenta dostępnej przed zabiegiem zapewnia właściwą stabilizację pierwotną implantów. Analogicznie sinus lift otwarty o dużym zakresie, kiedy implanty nie uzyskałyby stabilizacji pierwotnej, wykonuje się zwykle kilka miesięcy wcześniej przed planowaną implantacją.

Można także wykonać zamknięte podniesienie dna zatoki szczękowej z implantacją jednoczasowo.

siunus lift pod implanty

Po zabiegu, w okresie rekonwalescencji, pacjent powinien przestrzegać zaleceń lekarza, aby zapewnić prawidłowe gojenie i integrację materiału z kością szczękową.