Chirurgiczne leczenie wad czaszkowo-twarzowo-szczękowych

  • Leczenie niedorozwoju żuchwy – mikrogenia
  • Leczenie niedorozwoju szczęki – (pourazowe, występujące we wrodzonych zespołach chorobowych np. po zabiegach zamknięcia rozszczepu wargi i podniebienia i inne).
  • Leczenie tyłozgryzów, przodozgryzów, inne
  • Leczenie zesztywnień stawów skroniowo żuchwowych
  • Rekonstrukcje kostne np. przeszczep kostny do szpary rozszczepowej z następną rekonstrukcją implantologiczną
  • Kompleksowe leczenie rozszczepów wargi i podniebienia

Zespół Aperta

Zespół Aperta to rzadki zespół wad wrodzonych, obejmujący defekty w obrębie czaszki, kości rąk i stóp. Inne objawy obserwowane w przebiegu życia dziecka wynikają z nieprawidłowości w szkielecie. Zespół dziedziczony jest w sposób autosomalny dominujący. Więcej o Zespole Aperta

Zespół Crouzona

Zespół Crouzona nazywany też dyzostozą czaszkowo-twarzową to rzadka choroba genetyczna dotycząca nieprawidłowego kostnienia czaszki. Charakteryzuje się zniekształceniem mózgowej części czaszki w wyniku przedwczesnego zrośnięcia kilku szwów kostnych – wieńcowego (z przodu czaszki) i węgłowego (tył czaszki) z niezrastającym się ciemiączkiem. Więcej o Zespole Crouzona

Zespół Mobiusa

Zespół Mobiusa należy do niezwykle rzadkich schorzeń wrodzonych. Dochodzi w nim do obustronnego bądź jednostronnego porażenia nerwu twarzowego, zwykle z dysfunkcją innych nerwów czaszkowych (II, III, V, VI, IX, X oraz XII). Dzieci i dorośli z porażoną muskulaturą twarzy nie potrafią się śmiać, marszczyć brwi, unosić brwi, mrużyć oczy lub ściągać usta. Prowadzi to nie tyko do braku wyrazu twarzy, ale także może powodować ślinienie się i trudności w mowie. Niemowlęta mogą mieć trudności w ssaniu i połykaniu. Szacuje się, że zespół Mobiusa występuje z częstością 1 na 50 000 żywych urodzeń. Więcej o Zespole Mobiusa

Zespół obojczykowo-czaszkowy

Jest dyzostozą mutacyjną (mutacja genu RUNX2 na chromosomie 6-tym), dziedziczną, w której występuje wadliwe kostnienie czaszki z jej spłaszczeniem na skutek niezrośnięcia się ciemiączka i szwów kostnych. Zespół występuje z jednakową częstością u obu płci. Więcej o Zespole obojczykowo-czaszkowym

Zespół Parry’ego-Romberga

Zespół Parry’ego-Romberga jest dość rzadką chorobą, której etiologia nie jest znana, polegającą na stopniowym zaniku tkanek miękkich połowy twarzy, zwykle występuje w okresie szkolnym to jest miedzy 5-15 rokiem życia. Statystycznie częściej dotyka kobiet. Więcej o Zespole Parry'ego-Romberga

Zespół Pfeiffera

Zespół Pfeiffera to rzadkie zaburzenie cechujące się przedwczesnym zrastaniem szwów czaszki (craniosynostosis), szerokimi krzywymi kciukami i paluchami, oraz częściowo zrośniętymi palcami u rąk i nóg (syndaktylia). Choroba dotyka 1 na 100000 osób. Więcej o Zespole Pfeiffera

Zespół Pierre’a Robin’a

Zespół Pierre’a Robin’a to zespół wad wrodzonych twarzoczaszki, wynikający z zaburzenia rozwoju żuchwy w okresie embrionalnym zarodka. Częstość jego występowania ocenia się na 1:8.500 urodzeń lub rzadziej. Nie ma zależności, która płeć jest bardziej obciążona. Zarówno dziewczynki, jak i chłopcy w podobnym stopniu mogą urodzić się z opisywaną sekwencją. Wyjątek stanowi postać choroby, sprzężona z chromosomem X (chromosom płci). Więcej o Zespole Pierre'a Robin'a

Zespół Treachera Collinsa

Zespół Treacher-Collins’a ( inaczej TCS z ang. Treacher Collins Syndrome), zwany także dyzostozą żuchwowo-twarzową, polega na niedorozwoju kości policzkowych i kości szczęki. Jest wadą dziedziczną (nieprawidłowy rozwój w okresie tworzenia się struktur w fazie embrionu, nieprawidłowość w rozwoju I i II łuku skrzelowego). Więcej o Zespole Treachera Collinsa

Zabieg z działu:
  • Wady czaszkowo-twarzowo szczękowe

Udostępnij