Chirurgia ortognatyczna

Chirurgia ortognatyczna pozwala na leczenie wrodzonych wad zgryzu wynikających z dysproporcji rozwojowych kości twarzoczaszki. Celem leczenia jest poprawa funkcji układu stomatognatycznego poprzez poprawę warunków zgryzowych oraz, co również ważne, poprawę rysów twarzy pacjenta.

Objawy

Ogólnie można powiedzieć, że wszystkie wrodzone wady kostne zgryzu prowadzą do zaburzeń funkcji takich jak prawidłowa praca stawów skroniowo-żuchwowych, gryzienie pokarmów i połykanie, a nawet mowa. Negatywnie wpływają również na rysy twarzy. Z czasem nasilają schorzenia przyzębia oraz zwiększają ryzyko wystąpienia próchnicy zębów.

Technika zabiegów

Wykonywane zabiegi w zakresie chirurgii ortognatycznej obejmują zabiegi osteotomii, czyli przecięcia kości szczęki i żuchwy. Dzięki uzyskanej ruchomości, możliwe jest ustawienie kości szczęk w pożądanej pozycji względem siebie.

chirurgia ortognatyczna

leczenie wad kostnych zgryzuu

chirurgia szczękowa

Zabieg z działu:
  • Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologiczna

Udostępnij