Zespół obojczykowo-czaszkowy

Jest dyzostozą mutacyjną (mutacja genu RUNX2 na chromosomie 6-tym), dziedziczną, w której występuje wadliwe kostnienie czaszki z jej spłaszczeniem na skutek niezrośnięcia się ciemiączka i szwów kostnych. Zespół występuje z jednakową częstością u obu płci.

Objawy

  • Twarz krótka, wąska ze znacznym uwypukleniem okolicy czołowej i potylicznej
  • Opóźnione zarastanie ciemiączek i zrastanie się szwów sklepienia czaszki
  • Niedorozwój szczęki, niedorozwój kości jarzmowych
  • Wady zgryzu – liczne zęby nadliczbowe, zatrzymane, nieprawidłowo ułożone o patologicznej budowie; opóźnione wyrzynanie zębów, przetrwałe zęby mleczne
Zabieg z działu:
  • Wady czaszkowo-twarzowo szczękowe

Udostępnij