Zespół obojczykowo-czaszkowy

Jest dyzostozą mutacyjną (mutacja genu RUNX2 na chromosomie 6-tym), dziedziczną, w której występuje wadliwe kostnienie czaszki z jej spłaszczeniem na skutek niezrośnięcia się ciemiączka i szwów kostnych. Zespół występuje z jednakową częstością u obu płci.

Objawy

  • Twarz krótka, wąska ze znacznym uwypukleniem okolicy czołowej i potylicznej
  • Opóźnione zarastanie ciemiączek i zrastanie się szwów sklepienia czaszki
  • Niedorozwój szczęki, niedorozwój kości jarzmowych
  • Wady zgryzu – liczne zęby nadliczbowe, zatrzymane, nieprawidłowo ułożone o patologicznej budowie; opóźnione wyrzynanie zębów, przetrwałe zęby mleczne
Zabieg z działu:
  • Wady czaszkowo-twarzowo szczękowe

Adres

VIP DENT
ul. Dobrego Pasterza 118C/LU6
31-416 Kraków

Dni i godziny przyjęć

poniedziałek - piątek 8.00 – 20.00

Rejestracja wizyt

12 352 29 80
507 023 967

Udostępnij